Ga jij voor topservice met jezelf, jouw team én organisatie?

En ben je succesvol?
Of tob je meer dan dat je topt?
Met klanten, collega's of medewerkers?
Met juistheid, tijdigheid en volledigheid?
Met bezuinigingen, reorganisaties en digitalisering?

Veel directeuren en managers tobben in hun werk

Ze bereiken niet de resultaten die ze willen en ze krijgen hun medewerkers en omgeving onvoldoende in beweging om effectief en efficiënt samen te werken.

In plaats van te toppen met hun team, tobben zij met:

 • Lage productiviteit.
 • Fouten en klachten.
 • Stress en verzuim.
 • Verstoorde arbeidsrelaties.
 • Roddel en achterklap.
 • Bezuinigingen en fusies.
 • Maatschappelijke kritiek.

Hoe frustrerend om zo te werken. En nog frustrerender om dit getob niet te kunnen doorbreken.

Want hoeveel tijd, geld en energie zijn er inmiddels al besteed aan:

 • Nieuwe processen en procedures.
 • Andere werkwijzen, structuren en systemen.
 • Extra controle en verantwoording.
 • Managementwisselingen, reorganisaties en uitbestedingen.
 • Motivatiecursussen en teambuilding.

Niets lijkt te werken: eigen initiatief, bezuinigingen, externe druk of gewijzigde wet- en regelgeving. De cultuur blijft, zoals zij is: inert, improductief en onsuccesvol.

Slapeloze nachten en stress, weinig trots en vreugde

Want wat is jouw toegevoegde waarde voor jouw klant als jouw team niet effectief functioneert? En hoe effectief ben je zelf als jou dit niet lukt?

Met verder tobben bereik je niets

Integendeel:

 • Je zet jouw reputatie als directeur of manager op het spel.
 • Je houdt jouw medewerkers klein.
 • De klant krijgt niet waar zij recht op heeft.
 • Het bestaansrecht van jouw organisatie komt ter discussie te staan.

Geen enkel voordeel dus, terwijl het echt anders kan

Ook jij kunt succesvol zijn:

 • Door klant- en resultaatgericht samen te werken.
 • Met passie, energie en plezier.
 • Op basis van een gedeelde visie en missie.
 • Vanuit heldere waarden en normen.
 • Continu lerend: met, van en aan elkaar.

Met jouw eigen houding en gedrag maak jij het verschil

Goed voorbeeld, doet goed volgen. Slecht voorbeeld ook.
Jouw eigen houding en gedrag maken het verschil in tobben of toppen van:

 • Jezelf.
 • Jouw team.
 • Jouw organisatie.
 • Jouw klant.
 • De maatschappij.

Met jezelf kun je dus bereiken wat jij wilt

Het enige wat goed voorbeeld zijn van jou vraagt, is:

 • Assertiviteit, lef en leiderschap tonen.
 • Nemen van verantwoordelijkheid voor eigen doen en laten.
 • Op eigen houding en gedrag aanspreekbaar zijn.

Precies datgene wat jij ook verwacht van jouw medewerkers, collega's en klanten.

Om jou daarbij te helpen, biedt FFT je:

'Van Tobben naar Toppen' programma's

Voor dienstverlenende teams, die ineffectiviteit en inefficiëntie in hun werk om willen zetten in resultaatgerichte samenwerking voor de klant, voorziet FFT in 'Van Tobben Naar Toppen'-programma's.

In deze programma's leren directeuren en managers samen met hun team om:

 • ZELF verantwoordelijkheid te nemen voor klant en resultaat.
 • SAMEN assertief te denken, durven en doen.
 • MAATSCHAPPELIJK effectief en efficiënt te functioneren.
 • En hierop INDIVIDUEEL en COLLECTIEF aanspreekbaar te zijn.

Ik ben met mijn neus op de feiten gedrukt

Ellen Palts

Margriet, door jouw opdrachten ben ik met mijn neus op de feiten gedrukt en effectiever gaan communiceren. Theorie is gelijk toepasbaar en effect direct merkbaar bij mezelf en collega’s. Ik heb veel van haar geleerd en vond het prettig samenwerken.

Margriet is doortastend, helder in haar feedback en gaf menig liefdevolle schop onder achterwerken

Gerry De Valk - Hoving

Gerry De Valk – Hoving

Ik grijp met de medische vakgroep nog regelmatig terug op de afspraken die zijn gemaakt tijdens de beleidsdag. En dit sorteert direct effect, omdat we dan meteen weer denken, durven en doen vanuit onze drie kernwaarden: eigen regie, samen en positief.

Gerry de Valk - Hoving

BD2.0 is voor mij een succes story!

Tim van Neerbos

Tim van Neerbos

Ik ben effectiever geworden en werk nu efficiënter samen. Ik bereik mijn doelen en resultaten met minder moeite en meer plezier.

Tim van Neerbos

Margriet is voor de UU, en voor ITS-BD in het bijzonder, van grote waarde geweest!

Peter Scheeren

Peter Scheeren

Dankzij het BD 2.0 verbetertraject is de afdeling BD veel beter zichtbaar en hebben wij onszelf duidelijk op de kaart gezet. De saamhorigheid binnen de afdeling is sterk toegenomen en de medewerkers zijn veel assertiever, en daardoor krachtiger, geworden in hun omgang met klanten en leveranciers. Zelf ben ik er ook veel sterker en zelfbewuster door geworden en gegroeid van operationeel management naar tactisch/strategisch leiderschap (‘de luie manager’).

Ik laat me niet meer afschepen en durf nu ook te escaleren

Universiteit Utrecht

Ik heb mezelf krachtiger en duidelijker leren profileren en mezelf als teamcoördinator kunnen ontpoppen.

Vol vertrouwen ga ik nu verder bij een andere werkgever in een voor mij nieuwe functie op een gebied waar ik grote toekomst in zie.

Dankzij Margriet.

Dennis van der Leeden

Leuk voor anderen, maar dat heb ik toch niet nodig. Vergissen is menselijk …

Wilco van de Waal

Wilco van de Waal

Ik merk dat we allemaal assertiever reageren en onze zaken nu s.m.a.r.t. maken. We communiceren beter met elkaar, waardoor we misverstanden en fouten voorkomen en snellere doorlooptijden hebben.

Ondanks de confronterende momenten hebben we ook veel gelachen!

Wilco van de Waal

Ik ben heel blij met alles wat ik geleerd heb

Pieter Vogel

Pieter Vogel

Ik weet nu hoe ik mijn boodschap over kan brengen zonder anderen te irriteren. Ik kom veel sneller met de ander waar ik wil zijn dan met mijn langdradige en onduidelijke monologen van voorheen.

Voor teams die hun klant kwaliteit willen leveren zonder verspilling van tijd, geld en energie kan ik een jaarprogramma met Margriet en FFT van harte aanbevelen. Je knapt er als mens en als team enorm van op.

Eyeopeners, bewust gemaakt en vele resultaten

Shashi Bhushan Yadav

Shashi Bhushan Yadav

Dankzij ‘BD2.0 voor UU’ ben ik effectiever in mijn werk, omdat ik nu weet hoe ik me assertief kan gedragen zonder ‘de zaak’ of ‘de relatie’ te schaden.

Ik dacht dat ik mezelf was, maar ben veel meer mezelf geworden.

Ondanks mijn perfecte leventje toch een snaar geraakt

 Henk van Lingen

Henk van Lingen

Margriet heeft mij met haar zakelijke, deskundige en enthousiasmerende aanpak een impuls gegeven en een hernieuwde passie in mijn werk. Ik ga daarin op zoek naar mogelijkheden om de talenten, die ik buiten mijn technische vakmanschap heb, ook te benutten. Dat verrijkt mijn werksituatie en is inspirerend voor mijn collega’s. Daar heeft de afdeling als geheel dus wat aan.

Henk van Lingen

Ik was direct onder de indruk van Margriets professionele, integere en daadkrachtige aanpak

René Kers

Ook heb ik mogen genieten van haar glasheldere feedback. En van het feit dat zij elke confrontatie aan durft te gaan om de vooraf gestelde doelen succesvol te halen.

Ik voel me nu een gelukkig mens

20151116-uu-anoniem

In het verleden vond ik het moeilijk om mijn werk en mijn muzikale activiteiten met elkaar te combineren. Ik voelde me altijd tussen beide zaken in zitten en dat deze niet met elkaar te verenigen waren.

Tijdens jouw jaarprogramma heb ik geleerd dat mijn werk en mijn muziek elkaar juist in evenwicht houden. En dat ik door beide serieus aandacht te geven een goede balans in mijn leven heb.

Ik voel me nu een gelukkig mens, omdat ik de balans tussen mijn werk en mijn muziek gevonden heb en me op beide vlakken voluit kan ontwikkelen.

Maatwerk voor beter resultaat

Dees Scholten

FFT heeft gemaakt dat wij SMARTER communiceren, daarmee effectiever zijn geworden als MT en betere resultaten zijn gaan halen. Voor mijn vestiging Nieuwe Waterweg heeft FFT een maatwerktraining geleverd, die ook tot resultaatverbetering heeft geleid.

Het verzuim is spectaculair gedaald

CBR

CBR

Het verzuim is in oktober naar 4,3% gedaald. Onze jaarscores, die afstevenden op 9%, zullen nu waarschijnlijk uitkomen op 7%. Dit betekent voor 2005 een verbetering van 0,5% ten opzichte van 2004. Jouw training heeft aan deze spectaculaire daling zeker bijgedragen.

Albert Klappe

Margriet is het levende voorbeeld van de resultaten van haar programma

Oscar Goedhart Bakker

Ik heb geleerd hoe ik succesvol met conflictsituaties kan omgaan en me een aantal handigheden eigen gemaakt om mijn werk effectiever te managen.

Oscar Goedhart Bakker

Ik heb meer plezier in mijn werk, gedraag me effectiever en SMARTer en ben productiever

Universiteit Utrecht

Door niet langer te tobben en “beren” te zien, heb ik de stap gewaagd om bij een andere afdeling aan het werk te gaan, die meer bij mijn persoonlijke en zakelijke visie past. Dank je wel voor de vooruitgang die ik gemaakt hebt en de persoonlijke gesprekken die we hebben gevoerd.

Blije medewerker en blij mens met 'I&E voor UU'

Wij zijn het afgelopen jaar als teams en afdeling gegroeid

David Axten

David Axten

Door het ontwikkelingsprogramma ‘BD2.0 voor UU’ heb ik mijn 11 collega’s en leidinggevende steeds beter leren kennen. Wij zijn het afgelopen jaar als teams en afdeling gegroeid. Wij spreken ons uit, spreken aan en zijn aanspreekbaar.

Margriet schept orde in chaos en zorgt voor structuur en rust

Gerard Riemen

Margriet schept orde in chaos en zorgt voor structuur en rust. Zij stelt scherpe vragen en laat niet los. Ze confronteert en geeft de uitweg. Ze laat zien dat keuzes maken nodig is. In een lastige context van bestuurlijke gevoeligheden, loyaliteiten die werden getest en animositeit heeft Margriet een topklus geklaard.

Gerard Riemen

Deze openheid is goede grond voor samenwerking en uitstekende dienstverlening

Johan Esselink

Johan Esselink

Ik ben mij meer bewust wat nodig is om op een effectieve manier regie te voeren en hoe belangrijk het is om persoonlijk leiderschap te tonen en assertief te denken, durven en doen.

De persoonlijk confronterende momenten hebben me hierin doen groeien.

Hartelijk dank voor de teamvorming, die jij met jouw programma binnen onze afdeling te weeg hebt gebracht

Universiteit Utrecht

Mijn collega’s, klanten en ikzelf ervaren meer rust, duidelijkheid, snelheid en vertrouwen en een professionelere uitstraling van mijn deelname aan ‘I&E voor UU’.

Van wat ik heb geleerd, profiteer ik zowel privé als zakelijk.

Ik heb mijn love junk en overdreven perfectionist onder ogen gezien en leren relativeren. Ik gebruik feiten als argumenten en laat me niet meer leiden door meningen en gevoelens. Ook ben ik nu duidelijk over mijn verwachtingen, waardoor de ander weet hoe ik er in sta en het voor ons beiden duidelijk is of we op één lijn zitten.

Margriet legt de vinger op de zere plek

Siegfried Aikman

Siegfried Aikman

Margriet is een bijzonder kundige en inspirerende adviseur die heel goed de vinger op de zere plek kan leggen en goed spiegelt naar de organisatie waar zij voor werkt. Zij zorgt dat managers en medewerkers eigen verantwoordelijkheid nemen om klant boven regels waar te maken.

Siegfried Aikman

Ik was een tobber. Nu niet meer!

Rodi Louwet

Rodi Louwet

Door me meer open te stellen voor klanten en collega’s en ook zelf meer open te zijn over wat ik wil, nodig heb en niet weet, zijn mijn relaties verbeterd. Ik hoor en zie dat mijn omgeving nu blij met me is, omdat ik hun tijd en energie niet meer verspil.

Van tobber naar topper

Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

Mijn beren zijn van de weg! Ik denk, durf en doe assertief en neem nu zelf verantwoordelijkheid voor samenwerkende houding en gedrag: hard on the matter, soft on the person.

Klaar voor de toekomst dankzij FFT

Team Telefonie (Universiteit Utrecht, afdeling ITS-BD):
Wij zijn nu een hecht team dat samen klanten helpt en resultaten boekt.

David Axten

David Axten

Bobby Baidjnath Misier

Bobby Baidjnath Misier

Irina Gourbo

Irina Gourbo

Pieter Vogel

Pieter Vogel

 

 

 

 

 

 

Vandaag geleerd, morgen toepasbaar

Roel Meijer

Dankzij Margriet ben ik scherper geworden in mijn werk. Mijn vestiging vaart er wel bij: betere resultaten in minder tijd en medewerkers die productief samenwerken. Niets blijft meer ‘hangen’, we gedragen ons SMART en maken duidelijke keuzes. Zeer aan te bevelen voor iedereen die persoonlijk of als team effectiever wil functioneren.

We weten nu wat we aan elkaar hebben en dat we er voor elkaar zijn

Universiteit Utrecht

We kennen elkaar beter, weten wat we aan elkaar hebben, spreken een gemeenschappelijke taal, durven open naar elkaar toe te zijn, elkaar om hulp en feedback te vragen en kennen elkaars sterke en minder sterke punten.

De spiegel die Margriet en Bas voorhielden was niet altijd leuk

Peter Ruigrok

Peter Ruigrok

Achteraf terugkijkend erken ik wel dat mijn eigen ingesleten aanpak niet altijd werkte. Ik kan nu putten uit een breder arsenaal aan middelen en herken het eerder als mijn aanpak niet optimaal of wenselijk is.

Ik gedraag me assertief, terwijl ik nog wel dezelfde ik ben

Universiteit Utrecht

Omdat ik niet meer opzout wat me dwars zit, krijg ik veel meer voor elkaar. Ik voel me gezien en gehoord en krijg nu ook de erkenning en waardering voor wat ik doe. Ook als team kunnen we beter met elkaar samenwerken. Afspraken worden nu SMART gemaakt en daardoor kunnen we elkaar veel beter aanspreken.

Blije beheerder IT

We werken veel professioneler samen en verspillen minder tijd

Bert van Beusichem

Bert van Beusichem

Margriet heeft mij geprikkeld om meer uit mijn werk en team te halen.

Ik heb een coördinerende rol op me genomen en een eigen team waarmee ik onze toekomst in de ICT samen kan invullen.

Ik ben blij met de inbreng van Margriet

Bert Kunst

Bert Kunst

Margriet confronteert zeer scherp op de inhoud maar respectvol naar de mens. Weet mensen in beweging te krijgen en helpt ze het lef te tonen om zichzelf kritisch onder ogen te zien. En daadwerkelijk stappen te zetten. In zeer korte tijd een zeer goed resultaat.

We zijn eindelijk een echt team!

Bobby Baidjnath Misier

Bobby Baidjnath Misier

Ook kreeg ik met het programma inzicht en kennis over mijzelf, hoe ik met anderen op een effectieve manier kan communiceren en over de manier waarop anderen dat wel of niet doen.
Met name op het gebied van zelfkennis, zelfontplooiing en assertiviteit ben ik onze trainers (Margriet en Harold) erg dankbaar dat zij deze voor mij persoonlijk belicht hebben. Dit op een zodanige manier dat het invulling heeft gekregen in mijn leven.

Bobby Baidjnath Misier

Grote stappen vooruit met mijn managementteam en district

Bernard van Nijnatten

Margriet heeft een heldere visie op houding, gedrag en ontwikkeling van mensen. Zij is betrokken, zakelijk, maar vooral duidelijk. Niets blijft onbesproken. Hierdoor hebben mijn managementteam en district grote stappen vooruit kunnen zetten in resultaatgericht samenwerken vanuit één UWV Werkbedrijf.

Bernard van Nijnatten

Margriet is een topper, die iedereen tot op het bot heeft weten te motiveren om te veranderen

Mark van Alphen

Mark van Alphen

Het afgelopen BD traject heeft mij veel gebracht. Vooral hoe anderen tegen mij aankijken en dat ik mijn zwakheden niet kan verbergen.

BD 2.0 zit erin geramd en ik pas dit dagelijks toe.

Met ‘I&E voor UU’ zijn we klaar voor de toekomst!

Jan Bredenbeek

Jan Bredenbeek

Onze afdeling staat in 2016 voor grote uitdagingen. Juist nu moeten we aan kunnen tonen dat we een meerwaarde hebben voor onze klanten. Korte communicatielijnen, snel en flexibel kunnen inspelen op situaties en maatwerk kunnen leveren zijn daarbij essentieel. ‘I&E voor UU’ heeft prima geholpen om ons daarop voor te bereiden.

Jan Bredenbeek

Margriet, dank je wel voor je confronterende feedback. Niet leuk, wel nodig.

Said Toutou

Said Toutou

Ik weet nu hoe anderen over mij denken en dat dit niet hetzelfde is als ik mezelf zie. De confrontatie met mijn zwakten vond ik erg lastig, maar hebben me wel doen inzien dat ik te veranderen heb.

Ik kan niet meer denken in JE zonder dan direct te denken: nee…, IK!

Ron Knigge

Ron Knigge

Ik heb mezelf krachtig(er) leren neerzetten, spreken vanuit IK en niet vanuit JE. Vooral daar ben ik zeer mee bezig, ook privé. Wat vind ik belangrijk en hoe maak ik dat mijn omgeving helder, ook bij kritiek.

Meer impact op interne klanten en opdrachtgevers

Kees Verwei

Mijn adviseurs hebben, samen met FFT, bereikt dat zij handelen in het hier en nu op basis van vastgestelde feiten en collega’s aanspreken op het nakomen van afspraken en het realiseren van afgesproken producten. Ik ben tevreden.

Kees Verwei

Steeds betere resultaten van onze vestiging

Met recht kan ik vaststellen dat ik het geleerde nog dagelijks in praktijk breng. Ook alle medewerkers van onze vestiging hebben veel profijt gehad van het programma ‘Rijnmond, dat ben jij!’ Effectiviteit, assertiviteit, afspraak = afspraak en transparantie zijn ingeburgerde begrippen en ingebed in de dagelijkse werkzaamheden. Met het volgen van dit programma werden de resultaten van onze vestiging alsmaar beter.

Arno Brouwer