teamwork

In 1 dag toppen met je team

Laatst vroeg iemand mij of ik alleen maar met tobbende teams werk. “Nee, ik werk zeker niet alleen maar met tobbende teams.” was mijn antwoord. Daarom geef ik je deze keer een artikel over een toppend team dat de lat nog eens hoger legt.

Vorige week was ik met een team aan het werk dat TOP-service wil leveren aan haar klant. Ze zijn het best presterende oplosteam van klachten en halen de meeste van hun kpi’s op tijd, juist en volledig.

Ze doen het dus al top binnen hun context, maar zijn daar zelf niet tevreden mee. Ze willen hun klanten moderne, efficiënte dienstverlening bieden, waardoor deze zich volledig gezien en gehoord voelen in hun klachten, zonder dat rechten of plichten worden geschaad.

Een ambitieus team dus, dat burger en maatschappij waar voor haar geld wil leveren. En daarin ook zelf de nodige stappen wil zetten. Want voor het leveren van betrouwbare en kostenbewuste topservice aan de klant zijn andere houding en gedrag nodig dan voor het simpelweg uitvoeren van je werk en het voldoen aan interne normtijden.

In dit artikel lees je welke andere houding en gedrag nodig zijn om TOP-service te leveren en hoe dit team dat in 1 dag aanpakte.

Hoe jij 60 keer effectiever kunt zijn

Vraag jij je wel eens af hoe effectief je bent? En check je jouw eigen antwoord dan ook bij je collega’s, klanten, leidinggevende of medewerkers? Of thuis, bij je familie of vrienden?

Veel leidinggevenden en professionals hebben geen idee van hun eigen effectiviteit. Laat staan van hoe hun omgeving die ervaart.

In mijn ‘open’ en in company programma’s leer ik ze deze kennis te vergaren. Met heldere inzichten en 60 mogelijkheden voor persoonlijke groei als resultaten.

Hoe ook jij deze kennis op kunt doen en 60 x effectiever kunt worden, lees je in dit artikel.

Hoe jij met een assertief team de maatschappij een dienst bewijst

Wat is voor jou belangrijker? Goede resultaten en betrouwbare dienstverlening? Of blije collega’s en een fijne werksfeer?

In veel teams, die ik begeleid, lijken deze twee opties elkaar uit te sluiten. En delft ‘de zaak’ of ‘de relatie’ het onderspit.

Terwijl het heel goed mogelijk is om zaak en relatie tegelijkertijd te dienen. Wat assertiviteit hiermee van doen heeft en hoe jij daarmee de maatschappij dient, leg ik uit in dit artikel.

Ken jij het taboe van tobbende teams?

“Wie ben ik om mijn collega te zeggen dat hij fouten maakt of zijn afspraken niet nakomt?
En waarom zou ik hem moeten zeggen dat hij zich niet voorbereidt, te langdradig is, zeurt, moppert of klaagt?

Daar is de leidinggevende toch voor?
Die voert immers de functionerings- en beoordelingsgesprekken en maakt afspraken over de persoonlijke en professionele ontwikkeling van elk teamlid.

Aanspreken is dus ook zijn verantwoordelijkheid en niet de mijne!
Dus laat mij met rust en gewoon mijn eigen werk doen, want dat is waarvoor ik word betaald!”

De vorige alinea’s zijn illustratief voor hét taboe van tobbende teams: elkaar aanspreken.

hoe stressvol is jouw leven

Hoe stressvol is jouw leven?

Wat doet stress met jou? Als ik deze vraag aan tien verschillende mensen stel, krijg ik tien verschillende antwoorden. Het effect van stress wordt door iedereen op een andere manier ervaren.

Wat mij wel duidelijk is geworden in de afgelopen 20 jaar dat ik mensen help om hun stress beter te managen, is dat er in jouw leven stressvolle gebeurtenissen kunnen voorkomen, die jouw stress ervaring enorm kunnen beïnvloeden. Zodanig zelfs dat jouw gezondheid er ernstig door in gevaar kan komen!

Weet jij wat de impact voor jou is van stressvolle live events het afgelopen jaar?

man with steam

3 Super simpele vragen waardoor jij geen tijd meer verspilt aan de problemen van een ander

Vorige week sprak ik een manager, die echt even stoom moest afblazen. Hij was de laatste weken alleen maar weer bezig met problemen van en voor anderen oplossen en kwam daardoor aan zijn eigen werk nog amper toe.

Zijn werkuren had hij inmiddels uitgebreid naar de avonden en de zondagmiddag en deze noodzakelijke extra werktijd thuis irriteerde hem mateloos. Zo wilde hij helemaal niet werken of leven!

Zijn vraag aan mij was hoe hij deze situatie kon veranderen, omdat de problemen van anderen nu zijn eigen problemen aan het worden waren, waar ook gezin, hobby’s en ontspanning steeds meer onder lijden.

Een herkenbaar vraagstuk waar veel van mijn klanten mee worstelen.
Hoe komt dat zo?

Hoe effectief ben jij als jij tobt met jouw team of organisatie?

In mijn vorige blog vroeg ik jou of jij het verschil maakt in tobben of toppen met jouw team of organisatie. Voor veel directeuren en managers een lastige vraag, omdat zij met beantwoording de effectiviteit van hun persoonlijk functioneren onderwerp van gesprek maken.

Tobben met je team of organisatie klinkt immers niet erg effectief, toppen wel. Er zijn dan ook weinig directeuren en managers, die open en eerlijk voor hun getob met ineffectiviteit en inefficiëntie uit durven te komen.

De meeste directeuren en managers zien dit getob als persoonlijk brevet van onvermogen. Zij worden er immers voor betaald om te zorgen dat de juiste dingen op het juiste moment door de juiste mensen gebeuren.

Uit angst voor reputatieschade of een slechte beoordeling van hun functioneren, houden zij hun geworstel met voortdurende achterstanden, onnodige fouten, terugkerende klachten en frequent of hoog verzuim voor zich.

Van tobben naar toppen in de publieke dienstverlening!

Veel directeuren en managers in de publieke dienstverlening tobben meer dan dat ze toppen. Hun dagelijks werk bestaat uit vergaderen en rapporteren, bezuinigen en inkrimpen en medewerkers controleren op het tijdig oplossen van achterstanden, klachten en problemen.

De werkdruk is hoog, de sfeer gespannen en roddel en achterklap vieren hoogtij. Van hogerhand wordt met argusogen naar de resultaten gekeken en angst om fouten te maken of de kop boven het maaiveld uit te steken regeren. ‘Voor jou 10 anderen’ is aan de orde van de dag en de zorg voor behoud van eigen werk en inkomen staan individueel en gezamenlijk toppen in de weg.

Direct contact