hoe stressvol is jouw leven

Hoe stressvol is jouw leven?

Wat doet stress met jou? Als ik deze vraag aan tien verschillende mensen stel, krijg ik tien verschillende antwoorden. Het effect van stress wordt door iedereen op een andere manier ervaren.

Wat mij wel duidelijk is geworden in de afgelopen 20 jaar dat ik mensen help om hun stress beter te managen, is dat er in jouw leven stressvolle gebeurtenissen kunnen voorkomen, die jouw stress ervaring enorm kunnen beïnvloeden. Zodanig zelfs dat jouw gezondheid er ernstig door in gevaar kan komen!

Weet jij wat de impact voor jou is van stressvolle live events het afgelopen jaar?

man with steam

3 Super simpele vragen waardoor jij geen tijd meer verspilt aan de problemen van een ander

Vorige week sprak ik een manager, die echt even stoom moest afblazen. Hij was de laatste weken alleen maar weer bezig met problemen van en voor anderen oplossen en kwam daardoor aan zijn eigen werk nog amper toe.

Zijn werkuren had hij inmiddels uitgebreid naar de avonden en de zondagmiddag en deze noodzakelijke extra werktijd thuis irriteerde hem mateloos. Zo wilde hij helemaal niet werken of leven!

Zijn vraag aan mij was hoe hij deze situatie kon veranderen, omdat de problemen van anderen nu zijn eigen problemen aan het worden waren, waar ook gezin, hobby’s en ontspanning steeds meer onder lijden.

Een herkenbaar vraagstuk waar veel van mijn klanten mee worstelen.
Hoe komt dat zo?

Hoe effectief ben jij als jij tobt met jouw team of organisatie?

In mijn vorige blog vroeg ik jou of jij het verschil maakt in tobben of toppen met jouw team of organisatie. Voor veel directeuren en managers een lastige vraag, omdat zij met beantwoording de effectiviteit van hun persoonlijk functioneren onderwerp van gesprek maken.

Tobben met je team of organisatie klinkt immers niet erg effectief, toppen wel. Er zijn dan ook weinig directeuren en managers, die open en eerlijk voor hun getob met ineffectiviteit en inefficiëntie uit durven te komen.

De meeste directeuren en managers zien dit getob als persoonlijk brevet van onvermogen. Zij worden er immers voor betaald om te zorgen dat de juiste dingen op het juiste moment door de juiste mensen gebeuren.

Uit angst voor reputatieschade of een slechte beoordeling van hun functioneren, houden zij hun geworstel met voortdurende achterstanden, onnodige fouten, terugkerende klachten en frequent of hoog verzuim voor zich.

Van tobben naar toppen in de publieke dienstverlening!

Veel directeuren en managers in de publieke dienstverlening tobben meer dan dat ze toppen. Hun dagelijks werk bestaat uit vergaderen en rapporteren, bezuinigen en inkrimpen en medewerkers controleren op het tijdig oplossen van achterstanden, klachten en problemen.

De werkdruk is hoog, de sfeer gespannen en roddel en achterklap vieren hoogtij. Van hogerhand wordt met argusogen naar de resultaten gekeken en angst om fouten te maken of de kop boven het maaiveld uit te steken regeren. ‘Voor jou 10 anderen’ is aan de orde van de dag en de zorg voor behoud van eigen werk en inkomen staan individueel en gezamenlijk toppen in de weg.

Wil je ook werken zonder stress? Boek nu met 50% zomerkorting mijn online workshop. Laat maar zien!