Agilelistics

Rimmert de Jong
Eigenaar

"Inspirerend, uniek en recht door zee." (live masterclass)