DESC Holding

Debby Eekman
Ondernemer

“Soms moet je doen wat het beste is voor JOU, niet wat het beste is voor IEDEREEN.”

Download testimonial