Omring

Gerry de Valk Omring
Gerry de Valk
Directeur Advies en Behandelcentrum en Re-integratie

"We grijpen met de medische vakgroep nog regelmatig terug op de afspraken die zijn gemaakt tijdens de beleidsdag."

Download testimonial