WZA Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Wietske Wartena
Stafadviseur ICT

"Margriet is een uitgesproken persoonlijkheid met een duidelijke propositie – ze doet wat ze predikt!"