Juridische dienstverlening

Enkele juridische instellingen die je voor zijn gegaan

Met de training van management en medewerkers is er daadwerkelijk een veranderingsproces op gang gekomen

Elise Bravenboer

Elise Bravenboer

Geen goede sfeer en een tanend onderling vertrouwen. Werkdruk, normeringen, aantallen en uren gaven problemen tussen management, medewerkers en OR. Margriet zorgde ervoor dat er oplossingsgericht gedacht werd, de interne communicatie verbeterde en de verantwoordelijkheden beter werden verdeeld.

Lees meer

Elise Bravenboer
Bureau Rechtshulp Rotterdam-Noord