"Blink uit aan de top door het beste uit je team te halen."

Ga jij voor goud? Met het bedrijfsprogramma 'Excelleren Met Je Team' haal je het beste uit je team, waardoor klanten en collega's met je weglopen.

Wat denk je van fluitend je doelen behalen, omdat jullie maximaal presteren in minimale tijd met ultieme relaties?

Over 12 maanden kan dit jouw werkelijkheid zijn met topcoaching en executive training – live, on the job en online – van jouw team door Margriet Taams.

Alleen voor directeuren en managers die willen uitblinken met een topteam.

Haal het beste uit je mensen
en creëer een topteam

 • Ontdek hoe je het beste uit je team haalt en iedereen zijn beste beentje voorzet.
 • Zodat klanten topservice ervaren – goed, snel en gemakkelijk.
 • En jij je doelen moeiteloos behaalt – zonder werkdruk, verspilling of verzuim.
 • Vanuit passie, energie en plezier handelend.
 • Doel- en resultaatgericht samenwerkend.
 • Open en eerlijk communicerend, zodat er geen kans is voor ruis.
 • Samen fit for the future.

Exclusief voor directeuren en managers die willen uitblinken met hun team.
Vraag nu een gratis TOP-gesprek aan en ontdek hoe jij jouw team naar de top brengt.

Tobben met je team

Hoe lang loop je er nu al mee rond? En hoe vaak heb je er al met je collega's over gesproken? De weken, maanden en jaren vliegen voorbij, maar de veranderingen die je voor ogen hebt, komen niet van de grond. Terwijl de feiten er niet om liegen:

 • Lage productiviteit
 • Hoog (frequent) verzuim
 • Slechte werksfeer
 • Verstoorde arbeidsrelaties
 • Hoog verloop
 • Roddel en achterklap
 • Crisismanagement
 • Hoge werkdruk
 • Lage kwaliteit en fouten
 • Ontevreden klanten en klachten
 • Rode cijfers en budgettaire overschrijdingen
 • Reorganisaties, fusies, sanering en ontslagen
 • Opheffing, surséance van betaling of faillissement

Geen tijd te verliezen

Dat er iets moet gebeuren is je helder. De concurrent zit niet stil, wet- en regelgeving stellen steeds hogere eisen, de governance vraagt om volledige transparantie. Continuïteit en voortbestaan staan op het spel en er is jou alles aan gelegen om die te borgen. Maar hoe krijg je jouw team in beweging?

Esmeralda Francino ROC Midden Nederland
Op naar de top met VPU

"Twee jaar geleden hebben we voor het team Verpleegkunde Utrecht (VPU) gekozen voor de inzet van een 'Van Tobben Naar Toppen' traject met FFT. Margriet heeft in dit traject het team, de managers en ook de personen om het team heen, waaronder directeur en staffunctionarissen, getraind en gecoacht in het gedachtegoed van FFT. Dit heeft tot een significante verbetering van samenwerking in het team geleid.

Margriet heeft ons gedurende het traject geconfronteerd op de inhoud, ons geleerd sneller tot concrete resultaten te komen en duidelijker te communiceren over wat we daarin van elkaar verwachten. Haar interventies waren scherp en confronterend, én altijd met veel gevoel voor menselijke verhoudingen. Het verhaal hieronder, zoals voorgedragen door René Gelens - directeur Gezondheidszorgcollege - op de afsluitende dag van het VPU-traject, is illustratief voor hetgeen we met haar begeleiding hebben bereikt."

Esmeralda Francino
Strategisch P&O-partner, ROC Midden Nederland
Rene Gelens ROC midden nederland
Verpleegkunde is nu het boegbeeld van het Gezondheidszorg College

"Ons, Esmeralda en mijzelf, werd gevraagd om onze reflectie op het proces van het team Verpleegkunde van de afgelopen anderhalf jaar te geven.

Het traject wat het team doorlopen heeft ging ergens over. Want zoals bij de start van het schooljaar gezegd, hebben wij met elkaar de vraag te beantwoorden: Stuur ik mijn eigen kind naar deze opleiding? En zeg nu eens eerlijk, durfde je dat twee jaar geleden? Onderwijs is in mijn optiek het cement van onze samenleving, het bindmiddel een instituut wat mensen verder brengt in het leven en bij jullie gaat het dan ook nog eens om een heel mooi maar ook verantwoordelijk vak. Hieraan uitvoering geven als team, als docent, als ondersteuner is een groot goed en brengt ook veel verantwoordelijkheid met zich mee.

Wij zijn trots op de beweging die jullie met vallen en opstaan, met elkaar, hebben gemaakt. Ik kan dat natuurlijk niet helemaal doorleven, maar ik zie een betere start, een betere opvang van startende docenten, mooie gastsprekers bij de eerstejaars, interesse in de voortgang met modulair onderwijs en het Futurecarelab, ik zie managers opgeruimder door de school lopen, ik hoor en zie minder klachten en zelfs studenten die mooie filmpjes delen. Wat gaaf en wat fijn voor jullie, want hoe prettig is het als je de toegevoegde waarde weer met elkaar kunt voelen en beleven!

Lees meer...

Rene Gelens
Directeur Gezondheidszorg College, ROC Midden Nederland
bedrijfsprogramma fft

Een vraag aan jou

Als er een aanpak zou zijn om je eigen topteam te bouwen, zou je daar dan meer over willen weten?

Ja? Vraag dan nu een gratis TOP-gesprek met me aan, zodat je jouw team in beweging krijgt om jouw ambities waar te maken.

Gerard Riemen
Binnen een jaar bureau op orde

"Het bureau van de Pensioenfederatie is in november 2010 met een grote knal tot stand gekomen. Medewerkers afkomstig van drie verschillende werkorganisaties zaten zo in één keer in één organisatie. De drie directeuren van die verschillende organisaties waren eveneens meegekomen.

Alles moest opnieuw worden uitgevonden. Werkprocessen, procedures, omgangsvormen noem maar op. Het organigram vertoonde alle tekenen van een compromis. Naast de beslommeringen bij de bureau organisatie was er ook nog sprake van een bestuurlijk complexe situatie. Die besturen die hun bureau waren kwijtgeraakt en die maar moeilijk konden wennen aan het nieuwe bureau dat eigenlijk van niemand was.

Margriet heeft voor ons in 2011 een heel belangrijke rol gespeeld om alles op orde te krijgen. Dit deed ze niet alleen door het management te coachen en te spiegelen, maar ook door zeer servicegericht tot in detail een volledige taak- en functieomschrijving van alle medewerkers te maken en een totaal nieuwe organisatorische opzet van het bureau te presenteren.

Margriet stelt scherpe vragen en ze laat niet los. Ze confronteert en geeft ook de uitweg. Ze laat zien dat keuzes maken nodig is. Ze moest opereren in een lastige context. Gevoeligheden bij het bestuur, loyaliteiten die werden getest en animositeit, het waren allemaal voetangels en klemmen waar ze mee te maken had. Ik kan dan ook niet anders dan vaststellen dan dat ze een top klus heeft afgeleverd!"

Gerard Riemen
Directeur Pensioenfederatie
bedrijfsprogramma fft

Jouw topteam

Droom je van een team dat effectief en efficiënt samenwerkt en de klant – vol passie, energie en plezier – juist, tijdig en volledig dient met betrouwbare producten en diensten?

 • Iedereen doet waar hij goed in is en komt daardoor optimaal tot zijn recht.
 • Kennis, kunde en ervaring worden gedeeld en er wordt met, van en aan elkaar geleerd.
 • De cultuur is veilig en vertrouwd en er wordt open en eerlijk gecommuniceerd.
 • Iedereen gaat voor dezelfde doelen en resultaten en handelt vanuit dezelfde waarden en normen.
 • Verantwoordelijkheid wordt genomen en gegeven en iedereen spreekt zichzelf en de ander op nalatigheid, improductiviteit en verspilling aan.
 • Successen worden gedeeld, geleefd en gevierd en iedereen voelt zich thuis en pluis.

Vind je het fijn om 1 op 1 met me te sparren hoe jij deze droom werkelijkheid maakt?

Boek dan nu een gratis TOP-gesprek in.

Hoe realiseer je jouw topteam?

Om een topteam te krijgen is het belangrijk dat jij je teamleden meeneemt in de toekomst die jij voor ogen hebt en dat ze begrijpen waarom verandering noodzakelijk is. Zonder motivatie en urgentie komen mensen niet in beweging en zullen ze niet bereid zijn om het oude vertrouwde in te wisselen voor een onbekend avontuur met onzekere uitkomst.

Om de sprong te wagen is het dus noodzakelijk dat er geen escape mogelijk is. Iedereen die wil, help je om samen met jou te springen en iedereen die niet wil help je om een andere sprong te maken, omdat het oude en vertrouwde hoe dan ook geen optie meer is.

Doen wat je deed en krijgen wat je kreeg is dus verleden tijd en precies dit uitgangspunt maakt de sprong naar het ongewisse, onzekere en onbekende mogelijk. Als er niets meer te verliezen is, is er alleen maar te winnen. Dan is the sky the limit en is het mogelijk om samen beter, slimmer en sneller te acteren, waardoor klanten zich 100% gezien, gehoord en geholpen voelen. Reken maar dat ze dan met jou en je team weglopen en overal hun loftrompet over jullie steken.

Ben jij klaar voor excellentie? En gun je jezelf de beste start met je team?

Zet nu de eerste stap en meld je aan voor een gratis TOP-gesprek met mij, zodat je precies weet waar je nu staat, waar je heen wilt en hoe je daar komt met jouw team.

Bernard van Nijnatten UWV werkbedrijf
Van ronduit slechte resultaten in 2009 naar stijgende lijn in 2010

"Halverwege 2008 ben ik met Margriet in gesprek geraakt over een leiderschaps­programma voor mijn nieuwe managementteam. De redenen waren: 1. komen tot één team vanuit de twee bloedgroepen ex-CWI en UWV; 2. intern en extern een herkenbare uitstraling in houding en gedrag van management en medewerkers vanuit de kernwaarden GUTS (Gedreven, Uitnodigend, Tros en Slagvaardig); 3. individuele ontwikkeling naar een nieuwe rol; en 4. dit alles met als doel resultaat te bereiken (effectief worden).

Vanaf januari 2009 zijn we echt met het programma gestart. Het traject was intensief, zowel qua tijd, maar zeker ook qua impact. Dit maakte wel dat we vanaf september 2009 bezig zijn betere resultaten te boeken. En vooral door houding en gedrag bij management en medewerkers consequent de aandacht te geven. Dit is immers de basis voor betere dienstverlening aan de klant en dus betere resultaten.

We pakken zaken gestructureerd aan, verdelen onderwerpen passend bij iemands sterkte. En pakken zo ook regie op datgene wat er moet gebeuren. In de hectische omgeving waarbinnen UWV WERKbedrijf opereert hebben we vaak last van zaken die ons 'overkomen'. Dit willen we voor zijn en dus nemen wij zelf regie/initiatief. Zowel op vestigings- als op districtsniveau.

Margriets persoonlijke inzet kan ik het best omschrijven als betrokken, bevlogen, vasthoudend, kundig, zakelijk, maar vooral duidelijk. Niets blijft onbesproken. In het begin voelt dat onwennig, maar gaande het traject wordt het iets vanzelfsprekends.

Al met al zie ik een directe relatie tussen het traject van FFT en de wijze waarop we nu binnen UWV WERKbedrijf Rijnmond resultaat- en klantgericht samenwerken. Hartelijk dank daarvoor!"

Bernard van Nijnatten
Districtsmanager, UWV WERKbedrijf Rijnmond

Integrale aanpak voor duurzaam resultaat

In het bedrijfsprogramma 'Excelleren Met Je Team' ontdek je hoe je het beste uit je team haalt, waardoor het - zonder werkdruk, verzuim of verspilling - puik presteert: met maximale resultaten in minimale tijd en ultieme relaties.

Hierin begeleid ik jou en je team stap voor stap, live en online, met doelgerichte coaching, training en advies. Mijn royale interim- en projectmanagementervaring komen hierbij uitstekend van pas.

Vanaf de start ben ik jouw sparringpartner en krijg je alle hulp en middelen aangereikt om je team aan je te binden en in beweging te krijgen. Zodat jullie al doende leren te excelleren, waardoor dit een heuse vaardigheid wordt die jullie zelf kunnen continueren.

Peter Scheeren
Basisdiensten is nu volwassen en toekomstbestendig

"Dankzij het verbetertraject 'BD 2.0' is de afdeling Basisdiensten veel beter zichtbaar en hebben wij onszelf duidelijk op de kaart gezet. De saamhorigheid binnen de afdeling is sterk toegenomen en de medewerkers zijn veel assertiever, en daardoor krachtiger, geworden in hun omgang met klanten en leveranciers.

Zelf ben ik er ook veel sterker en zelfbewuster door geworden en heb mede door dit traject een groei doorgemaakt van operationeel management naar tactisch/strategisch leiderschap ('de luie manager').

Positieve reacties van de buitenwacht stimuleerden ons om door te gaan op de ingeslagen 'BD 2.0'-weg en ons voorbeeld werd ook gevolgd door een zusterafdeling, die in 2015 een soortgelijk verbetertraject met jou is ingegaan.

Margriet, jij hebt ons van ver gehaald en ons gebracht waar wij nu staan. Met jouw scherpzinnigheid heb je ons voortdurend een spiegel voorgehouden en ons laten ervaren hoe wij veel effectiever kunnen opereren. Je bent voor de UU, en voor ITS-BD in het bijzonder, van grote waarde geweest!"

Peter Scheeren
Afdelingshoofd Basisdiensten IT Services, Utrecht University

margriet taams van fit for tought

Waarom met mij werken?

Ik ben Margriet Taams – topcoach en executive trainer sinds 1997.

De afgelopen decennia heb ik al honderden organisaties begeleid om van 'tobben over elkaar' naar 'toppen met elkaar' te komen. Voortbestaan en continuïteit stonden op het spel, dus er moest iets gebeuren. En dat 'iets' moest goed, snel en duurzaam werken. En bij voorkeur 'anders dan anders' zijn, want er was al van alles geprobeerd wat allemaal niet was gelukt.

Een kolfje naar mijn hand, op voorwaarde dat iedereen meedoet en zijn verantwoordelijkheid neemt om zijn beste beentje voor te zetten. Daar focus ik op, daar stuur ik op en daar spreek ik iedereen van hoog tot laag op aan.

Mijn +30 jaar management en consultancy ervaring komen hierbij goed van pas. Evenmin laat ik me knollen voor citroenen verkopen. Ik ben analytisch sterk, heb een neus voor onzuivere zaken en weet meningen en gevoelens haarfijn terug te brengen tot feiten en concreet waarneembaar gedrag.

Wie met mij werkt bereikt zijn doelen, omdat ik er – samen met jou en de jouwen – 100% voor ga. Vrijblijvendheid staat niet in mijn woordenboek. Ik ga voor kwaliteit, stuur op resultaat en houd niet van excuses. Als iets niet bevalt, verwacht ik actie: excellente samenwerking bereik je door te doen. Niet door te denken. En al helemaal niet door te mopperen of te klagen.

Met mijn directe aanpak zorg ik voor vitale, assertieve en innovatieve teams, die zelf afrekenen met improductiviteit, verspilling en verzuim. Daardoor krijgt de klant precies wat hij verdient: maximaal resultaat in minimale tijd met optimale service.

Spreekt dit je aan? En zie je het zitten om daarin zelf het effectieve voorbeeld te zijn?

Boek dan nu jouw gratis TOP-gesprek met mij.

Ja, ik wil excelleren met mijn team

Andre van Amsterdam UWV
Complex project binnen tijd en budget gerealiseerd

"Margriet Taams is in maart 2006 door mij benaderd in verband met de start van een omvangrijk ICT-project binnen UWV. In minder dan twee jaar tijd diende een workflowmanagementsysteem Sociaal Medische Functie (SMF) te worden geïmplementeerd binnen de Front Office van de Divisie AG. Omstreeks 4000 medewerkers, managers en stafmedewerkers, verdeeld over 28 kantoren in 6 regio's, moesten op 1 januari 2008 in staat zijn het systeem voor 100% volledig, juist en tijdig te gebruiken.

Margriet werd met ingang van 1 juli 2006 belast met de projectleiding van het onderdeel Organisatie en Gebruikersontwikkeling (OGO). Zij gaf leiding aan 11 UWV-ers en 15 externen, die in diverse rollen gezamenlijk uitvoering hebben gegeven aan de operationele taken binnen het OGO.

Ook binnen het overleg van het projectmanagementteam U-SMF had Margriet een expliciete rol. Een goed geregisseerde volgordelijkheid in de activiteiten van de deelprojecten was van groot belang voor een efficiënte uitrol van SMF. Vrijblijvendheid van afspraken was daarbij niet werkbaar. Margriet zorgde voor transparantie, samenhang en tijdigheid, door niet alleen zelf aanspreekbaar te zijn op haar eigen voortgang en resultaten, maar ook anderen direct aan te spreken op het moment dat zaken niet liepen zoals gewenst of afgesproken waren.

Met mij als stuurgroepvoorzitter had Margriet een geformaliseerde 'open communicatielijn', omdat ik onmiddellijk wilde kunnen (bij)sturen op signalen vanuit OGO over onvoldoende draagvlak, commitment, bereidheid of facilitering. Het imago van SMF was immers negatief. Medewerkers en management waren gewend aan hun 'eigen' (ex-uvi) ondersteunende systemen en moesten die, ten faveure van SMF, gedwongen opgeven. Het team van Margriet heeft daarvoor nogal wat weerstanden moeten overwinnen. Daarin zijn zij uitstekend geslaagd.

Het project U-SMF is binnen de vooraf gestelde termijnen en beschikbare budgetten gerealiseerd. De bijdrage die Margriet daarin heeft geleverd, kenmerkt zich door een aantal meerwaarden, vertaald in: effectief, concreet, resultaatgericht en met oog voor de menselijke maat."

André van Amsterdam
Stuurgroepvoorzitter project U-SMF, UWV
bedrijfsprogramma fft

Om alvast naar uit te kijken…

Kies jij voor het bedrijfsprogramma ‘Excelleren Met je Team’? Dan doorlopen we vijf transformaties:

 • Van suboptimaal naar excellent:
  Wij kennen onze waarde(n) en stellen onze norm.
 • Van lijderschap naar leiderschap:
  Ik mag er zijn, als mens en als professional.
 • Van ik naar de ander:
  Samen bereiken we meer met minder tijd, geld en energie.
 • Van wrijving naar glans en warmte:
  Conflict geeft groei.
 • Van vakmanschap naar meesterschap:
  Onze successen uitdragen, leven en vieren.

Neem nu de eerste stap. Plan een 1 op 1 TOP-gesprek.

Voor wie is dit bedrijfsprogramma geschikt?
(en voor wie zeker niet?)

Je bent 100% gemotiveerd om de transformatie van jouw team te bereiken en je bent 100% bereid om zelf het excellente voorbeeld te zijn voor je team:

 • In optimale facilitering?
 • In effectief denken, durven en doen?
 • In jezelf stretchen en uit je comfortzone komen?

Ben je dat niet? Geen probleem, maar dan zijn wij niet de juiste match (op dit moment) en kan ik jou en je team niet op de allerbeste manier helpen.

Beantwoord jij bovenstaande vraag met volmondig JA? Dan nodig ik je graag uit voor een gratis TOP-gesprek, zodat je jouw team vleugels kunt geven.

Meld je nu aan voor jouw TOP-gesprek. Op mijn 100% motivatie en bereidheid mag je rekenen.

Deze organisaties en bedrijven gingen je voor:

achmea
Amstelveen College
Atos Origin
bpfBOUW
Capgemini
CBR
gemeente amsterdam
Gemeente Tilburg
De Haagse Hogeschool
Omring
Pensioenfederatie
rabobank
Rechtshulp Rotterdam
Relan Arbo
roc midden nederland
SFB uitvoergingsorganisatie
Stichting VO Haaglanden
tredin
Universiteit Utrecht
UWV
UWV werkbedrijf
Veldwest Wereldwijs
Zinn